رفتن به محتوا
محورهای سرمایه گذاری حرکت اول

حمل‌ونقل

و گردشگری

خدمات مالی

و بیمه

ارتباط و رسانه
تجارت الکترونیک

تکنولوژی‌های

نوآورانه

سلامت
آموزش

محورهای اصلی سرمایه‌گذاری حرکت اول بر روی کسب و کارهای فعال و مشتاق در زمینه‌های حوزه‌های تجارت الکترونیک و تبلیغات، خدمات مالی و بیمه، گردشگری، حمل و نقل، سلامت، آموزش، ارتباطات، رسانه و سرگرمی است. رتبه بندی در مراحل میانی و پایانی رشد، قابلیت رشد سریع، در دسترس بودن محصول و برخورداری از سابقه فروش و ارائه محصول در بازار از نکات کلیدی در دستچین نمودن تیمهای سرمایه پذیر از سوی حرکت اول است.

مراحل سرمایه‌گذاری
معیارهای سرمایه‌گذاری حرکت اول
تیم مدیریتی
نوآورانه بودن طرح
اندازه بازار هدف

قابلیت رشد

و بزرگ شدن

در صورتی که کسب و کار شما ویژگیهای فوق را دارد لطفا اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید.

برای ارسال ایده‌ها می‌توانید از

این فرمت استفاده کنید.