هاب بهشتی

شرکت هوشمند اول بهشتی (هاب) فعالیت رسمی خود را با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی و شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) از سال ۱۳۹۶ آغاز نمود تا با به کارگیری قابلیت‌های علمی و تجربیات صنعتی این دو نهاد، در توسعه کسب‌وکارهای دیجیتالی نقش‌آفرینی نماید. هاب با تسهیل دسترسی به امکانات مالی، فناوری‌های پایه و پلتفرمی، و ایده‌های نوین تجاری، با محور شتابدهی کسب‌وکارهای نوپا، به دنبال خلق ارزش در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور است.
استارتاپ استودیو هاب:
 • تمرکز در ۲ حوزه‌ی خاص با سرمایه گذاری متمرکز و هدفمند
 • مشارکت با صاحبان تکنولوژی در حوزه‌های هدف گذاری شده
 • ایجاد کسب و کار و محصول بر روی پلتفرم‌های تکنولوژیک
 • حمایت از ایجاد، توسعه و رشد بازار استارتاپ‌ها
 • ورود فعالانه به اکوسیستم نوآوری
در حال حاضر این شرکت در حوزه بررسی و انتخاب استارتاپ‌های دارای پتانسیل رشد برای ورود به دوره شتابدهی فعالیت می‌نماید اما در گام‌های بعدی هاب اصفهان در نظر دارد به عنوان یک شتابدهنده تخصصی مرحله بذری و مراحل اولیه کسب و کار با همکاری با صندوق های سرمایه ‌گذاری، استارتاپ‌های خارج شده از دوره شتابدهی را به فروش رساند. رویکرد شرکت در برنامه راهبردی به سمت ایجاد زنجیره ارزشی است که بتواند در بلند مدت به فعالیت های شرکت و شرکت حرکت اول انسجام بخشیده و فعالیت های موجود در این زنجیره مکمل یکدیگر باشند.
دو حوزه خاص:
 • Edutainment
 •  Artificial Intelligence
Edutainment:
 • وجود زیرساخت استودیو VR/AR
 • ایجاد زیر ساخت استودیوی تولید محتوای آموزشی
 • وجود زیر ساخت تولید و نشر بازی‌های موبایلی
 • بهره گیری از ظرفیت و توانمندی مارکتینگ هاب
Artificial Intelligence:
 • مشارکت با پلتفرم‌های دارای مجموعه ماژول‌های هوش مصنوعی و بهره گیری در استارتاپ‌ها
 •  برگزاری رویداد و بوتکمپ جهت آموزش و کشف تیم‌های کسب و کاری در حوزه هوش مصنوعی
 •  تشکیل هسته‌های اولیه در لاین‌های تجاری
 • ارائه خدمات مارکتینگ در مرحله تجاری سازی استاراپ‌ها
استارهاب‌های رقابتی:
رویداد رقابتی میان تیم های توسعه محصول با محوریت هوش مصنوعی است.
اهداف برگزاری استارهاب:
 • جذب، شناسایی و پرورش نخبه‌های حوزه‌ی مربوط
 •  طراحی مدل کسب‌وکار ایده‌ها و محصولات توسعه داده شده
 • جهت دهی به کسب وکارهای حوزه‌ی مربوط
 •  تکمیل زنجیره‌ی ارزش و متصل کردن تیم‌های نوپا با صنعت و بازار
هاب اصفهان

مرکز نوآوری هاب اصفهان در پائیز ۱۳۹۶ با مشارکت همراه اول، شرکت کسب و کارهای نوپا حرکت اول، دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تاسیس شد؛ مرکز اصلی شرکت در فضایی بالغ بر ۱۵۰۰ متر مربع و با ظرفیت بیش از ۳۰ تیم کارآفرین و استارتاپی در قلب شهر اصفهان واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ پایین، خیابان باب الرحمه، ارگ جهان نما، فاز ۳، طبقه ۵، واحد ۱ واقع است. شرکت هاب اصفهان دارای دو بخش فضای کار اشتراکی که به منظور ارائه امکانات و سرویس های مرتبط با حوزه کارآفرینی در فضای همکاری مشترک به تیم های استارتاپی است و بخش شتابدهنده جهت ارائه تسهیلات و خدمات مادی، راهکارهای مشاوره ای و بسترهای به روز جهانی، برای کمک به فرآیند تبدیل استارتاپ ها به کسب و کارهای موفق می باشد. نظر به اینکه هاب اصفهان یک شرکت شتابدهنده است که یکی از اهداف اصلی آن، حمایت و مشارکت در شکل گیری کسب و کارهای نوپا و مبتنی بر فناوری است.

از این رو هاب اصفهان و حرکت اول به عنوان سهامدار قالب با هدف هم افزایی و مشارکت در زمینه حمایت و سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا، جهت نیل به اهداف مزبور و با هدف نهایی تجاری سازی، ایجاد سودآوری پایدار و بلند مدت کسب و کارهای نوپا، از شیوه جذب و توانمندسازی تیم های کارآفرین و مساعدت به آنها در قالب ارائه خدمات شتابدهی، عمل می نماید؛
در حال حاضر این شرکت در حوزه بررسی و انتخاب استارتاپ‌های دارای پتانسیل رشد برای ورود به دوره شتابدهی فعالیت می‌نماید اما در گام‌های بعدی هاب اصفهان در نظر دارد به عنوان یک شتابدهنده تخصصی مرحله بذری و مراحل اولیه کسب و کار با همکاری با صندوق های سرمایه ‌گذاری، استارتاپ‌های خارج شده از دوره شتابدهی را به فروش رساند. رویکرد شرکت در برنامه راهبردی به سمت ایجاد زنجیره ارزشی است که بتواند در بلند مدت به فعالیت های شرکت و شرکت حرکت اول انسجام بخشیده و فعالیت های موجود در این زنجیره مکمل یکدیگر باشند.
بخش یک – فضای کار اشتراکی
 • فضای کار اشتراکی هاب اصفهان در مساحت ۶۰۰ متر مربع
 • امکان استقرار حدود ۱۵ تیم (۶۰ نفر) برای کار در کنار یکدیگر
 • امکان استقرار ۱۰ فریلنسر
 • اینترنت اختصاصی
 • طراحی خلاقانه و انگیزشی محیط های کار اشتراکی
 • استفاده از امکانات مشترک بین تیم ها
 • قرارگیری در قلب اکوسیستم استارتاپی کشور و ایجاد هم افزایی
 • قرارگیری در معرض رسانه های استارتاپی و خبری اکوسیستم
 • برگزاری همایش های آموزشی در مجموعه
بخش دو – شتابدهنده
 • تخصیص فضایی در حدود ۵۰۰ متر مربع
 • امکان استقرار ۶ تیم ۶ نفره و یک تیم ۸ نفره
 • برخورداری از مشاوره و همراهی منتور های با تجربه
 • تامین سرمایه بذری ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومانی و ایجاد منافع مشترک
 • برخورداری از حمایت و همکاری شتابدهنده برای رشد و ارتباط کسب و کار نوپا با شرکای استراتژیک
 • حضور در همایش ها، نمایشگاه ها و جلسات استراتژیک به واسطه حمایت شتابدهنده
 • عضویت هاب اصفهان در مرکز شتابدهی پارک پردیس و دریافت مجوز دانش بنیانی
هاب شیراز
هاب شیراز با همکاری دانشگاه شیراز، با برند تجاری لبخند در شتابدهی استارتاپ‌ها در جنوب کشور، در گام اول بعد از ارزیابی بیش از ۷۰ تیم، ۱۶ تیم را وارد مرحله پیش شتابدهی نموده است. قابل ذکر است این شتاب دهنده مدل NABC را اولین بار در ایران با بهره گیری از مشاورین بین المللی، پیاده سازی کرده است و از خدمات پیش شتابدهی مجموعه، میتوان به دوره های آموزشی یوتاب، برگزاری جلسات تحلیل و بررسی بازار با حضور صاحبین ایده، فعالین بازار مربوطه و منتورها) و پرداخت Grant که صاحبین ایده موظف هستند حداقل ۶۰ درصد آن را برای بهبود محصول هزینه کنند، اشاره نمود.

از بین تیم‌های مرحله پیش شتابدهی، حداقل ۳ تیم وارد مرحله شتابدهی هاب شیراز خواهد شد و به همراه بودجه پیش بینی شده، خدمات آموزش، کوچینگ، شبکه سازی و فروش برای هر تیم ارائه خواهد شد.

این شتابدهنده وابسته به حرکت اول در نظر دارد در سال آینده حداقل  ۸تیم نوآور را وارد مرحله شتابدهی نماید.