رفتن به محتوا
حرکت اول یکی از فعال‌ترین سرمایه‌گذاران برای استارت‌آپ‌ها در ایران است. حرکت اول فراتر از سرمایه خود، در راستای حمایت از بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌ها، تخصص عملیاتی ، منابع پلتفرم و شبکه گسترده خود را نیز در اختیار این افراد و شرکت ها قرار خواهد داد.

افتخار، حاصل جسارت برای

تغییر و تصمیم درست است.

تصمیمی در زمان درست…